แจ้งโอนเงิน

ช่องทางการชำระเงิน
ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
สาขา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อบัญชี : นายรัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย และนายจักรพงษ์ ไชยวงศ์ และนายวงค์พันธ์ พรหมวงศ์
เลขที่บัญชี : 678-0-10882-2 

© 2021 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. All rights reserved.