" ข้อกำหนดการวิ่ง "

 

 
 1. เป็นการวิ่งแบบ Virtual Run คือผู้วิ่งเป็นผู้กำหนดเองว่าจะวิ่งที่ใดเวลาใดระยะทางเท่าใดเพื่อให้ได้ระยะทางรวมครบตามที่ได้ตั้งใจไว้ (ลงทะเบียน) ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 2. จะวิ่งแบบต่อเนื่องจบในการวิ่งเพียงครั้งเดียว หรือจะเป็นแบบสะสมระยะทางก็ได้
 3. บันทึกผลการวิ่งผ่านเครื่องจับระยะทางการวิ่งแบบต่างๆตามอัธยาศัย แล้วถ่ายภาพหน้าจอแสดงผลการวิ่ง ส่งมาทาง www.phalitrun.com
 4. ระยะวิ่งมี 3 ระยะ คือ 45 กิโลเมตร 90 กิโลเมตร และ มากกว่า 180 กิโลเมตร
 5. ห้วงเวลาการวิ่งตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 21 มกราคม 2565

" การสมัคร "

 

 
 1. รับสมัครทาง www.phalitrun.com ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564
 2. อัตราค่าลงทะเบียน ลงทะเบียน 500 บาท (ได้รับเสื้อวิ่งแบบมาตรฐานและเหรียญ)
 3. ชำระค่าลงทะเบียน
  ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
  สาขา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ชื่อบัญชี : นายรัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย และนายจักรพงษ์ ไชยวงศ์ และนายวงค์พันธ์ พรหมวงศ์
  เลขที่บัญชี : 678-0-10882-2

" ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ร่วมวิ่ง "

 
 1. ลงทะเบียนทาง www.phalitrun.com
 2. ชำระเงิน
 3. เริ่มวิ่งและเปิดระบบให้ส่งผลวิ่ง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 - 21 มกราคม 2565
 4. ส่งผลการวิ่งมาทาง www.phalitrun.com
 5. รอรับเสื้อและเหรียญ
 

© 2021 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. All rights reserved.